ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

Nhóm thông báo: Telegram, Zalo1(Max) - Zalo2(Max) - Zalo3 - Zalo4

Mua nickgame vip giá rẻ: Ấn vào đây

Rút tiền min 2,000đ free rút - Tạo webcon miễn phí: Ấn vào đây

Nạp tiền điện thoại chiết khấu 10%: tại đây

Vui lòng đọc điều khoản sử dụng: Tại đây

Mua data vpn 4g giá rẻ uy tín tại: DataGiaRe.Vn
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên/VIP 12.5 % 13.5 % 13 % 13.5 % 13.5 % 14 % 14.1 % 14.5 % 14.5 %
Webcon/API 11.5 % 12.5 % 12 % 12.5 % 12.5 % 13 % 13.1 % 13.5 % 13.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 11.5 %
Webcon/API 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 10.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 17 % 17 % 17 % 15.5 % 15 % 14 % 14 % 13 %
Webcon/API 16 % 16 % 16 % 14.5 % 14 % 13 % 13 % 12 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Webcon/API 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên/VIP 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Webcon/API 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9 % 9 % 9 % 9 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên/VIP 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14 % 14.5 % 15.5 % 15.5 % 16 %
Webcon/API 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13 % 13.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên/VIP 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 13.5 % 13.5 % 15.5 %
Webcon/API 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 12.5 % 12.5 % 14.5 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Webcon/API 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên/VIP 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 15.3 % 15.3 %
Webcon/API 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 14.5 % 14.5 %
Chat với ADMIN
Nhắn Ngay