ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT TỰ ĐỘNG

Dịch vụ đổi thẻ cào thành tiền mặt chiết khẩu giá rẻ nhất thị trường

Thông báo:Liên hệ tạo website con miễn phí: Tại đây

Nhóm thông báo: Telegram - Zalo1(Max) - Zalo2(Max) - Zalo3 - Zalo4

Rút tiền min 2,000đ free rút - Tạo webcon miễn phí: Ấn vào đây

Tốc độ "đổi thẻ, mua thẻ, nạp rút tiền" tự động 24/24 xử lý vọn vẹn 2-5 giây

Vui lòng đọc điều khoản sử dụng: Tại đây

API/Khách hàng có sản lượng tốt liên hệ cài ĐẠI LÝ: Tại đây

Mua data vpn 4g giá rẻ uy tín tại: DataGiaRe.Vn - Tăng like, theo dõi tại: Sub48.Vn
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên/VIP 14.1 % 14.7 % 14.2 % 14.7 % 14.7 % 14.6 % 14.6 % 13.9 % 13.7 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 17.1 % 17.1 % 17.1 % 16.9 % 16.1 % 13.6 % 13.1 % 13.1 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 % 20.1 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên/VIP 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên/VIP 14.7 % 14.7 % 14.6 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.6 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 16.1 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên/VIP 11.4 % 11.4 % 11.4 % 11.4 % 11.4 % 11.4 % 11.4 % 11.4 % 11.4 % 12.8 % 16.1 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên/VIP 10.4 % 10.4 % 10.4 % 10.4 % 10.4 %
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên/VIP 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 13.3 % 15.3 % 15.3 %
Nhóm 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên/VIP 25 % 25 % 25 % 25 %
Nhóm 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên/VIP 40 % 40 % 40 % 40 %
Chat với ADMIN
Nhắn Ngay