NẠP KC FREE FIRE
NẠP KIM CƯƠNG FREE FIRE Chiết khấu Số tiền
20,000 đ 8% 20,000 18,400đ
50,000 đ 8% 50,000 46,000đ
100,000 đ 8% 100,000 92,000đ
200,000 đ 8% 200,000 184,000đ
500,000 đ 8% 500,000 460,000đ

Nạp Kim Cương FREE FIRE LÊN ĐƠN LÀ HOÀN THÀNH TRONG 1 GIÂY 

Sau 2p không thành công sẽ tự động hủy đơn. Lý do hủy đơn do hệ thống quá tải hoặc ID không đủ điều kiện, Quý Khách có thể úp lại hoặc úp vào thời điểm khác.

Chat với ADMIN
Nhắn Ngay